header 1

Vaerhóes
Veerweg 18
5935 BK Steyl
T. 077 - 373 44 95
F. 077 - 397 04 70
info@vaerhoes.nl

Steyl 

Ontdek Kloosterdorp Steyl

 

In Steyl verschenen eind negentiende, begin twintigste eeuw diverse neogotische kloostergebouwen, kerken en kapellen. Opdrachtgever voor deze bouwcampagne was pater Arnoldus Janssen, die was gevlucht uit Duitsland, omdat de toenmalige regering-Bismarck de invloed van de kerk sterk probeerde terug te dringen. Deze ontwikkeling wordt de Kultuurkampf genoemd. Net als veel andere kloosterlingen in die tijd vond Arnoldus Janssen vlak over de grens in Nederland onderdak. Nabij de veerovergang langs de Maas stichtte hij in 1875 het missieseminarie St. Michael en de Societas Verbi Divini ofwel het Gezelschap van het Goddelijk Woord. Deze richtte zich op het opleiden en uitzenden van missiepaters en –broeders. In het Heilig Hart klooster wonen de missiezusters, of dienaressen van de Heilige Geest. bedoeld voor missiezusters met specifieke taken in zorg en onderwijs. Vanwege het blauwe kleed, met witte gordel en witte sluier, staan zij bekend als de Blauwe Zusters. In het Heilig Geest Klooster wonen de dienaressen van de Heilige Geest van de altijddurende aanbidding. Zij houden zich permanent bezig met aanbidding en verlaten hun klooster niet, of hoogst zelden. Daarom worden ze ook wel de slotzusters genoemd. Deze slotzusters hebben een roze habijt, met een witte sluier, en worden daarom Roze Zusters genoemd. Ze bidden 24 uur per dag, zeven dagen per week en leven, in tegenstelling tot de blauwe Zusters, afgesloten van de maatschappij.

 

Voor een indruk van Kloosterdorp Steyl klik op onderstaande link:

Film Kloosterdorp Steyl

 

Steyl heeft verschillende bezienswaardigheden. Hieronder genoemd de highlights:

 

1. Botanische tuin de Jochumhof

2. Het Missiemuseum

3. Het graf van Arnold Janssen, stichter van het Kloosterdorp

4. De kloostertuinen

5. Het ketelhuis (alleen onder begeleiding)

6. De Lourdesgrot

7. Het missiehuis en de benedenkerk

8. De kapel van de slotzusters

9. Het keramiekcentrum

10. 1 Michelinster restaurant Aubergine

Laat U verrassen in ons prachtige kloosterdorp Steyl

Agenda

widget background